Konkursy

Pula festiwalowych nagród Festiwalu Miasto Młodych Artystów

SCENA ARTYSTYCZNA – NAGRODY DLA MŁODYCH ARTYSTÓW

 • Granty rozwojowe w 7 dyscyplinach artystycznych w kwocie 1.000,00 złotych każdy;
 • 3 stypendia artystyczne na rok 2013/2014 w kwocie od 2.000,00 do 3.000,00 złotych;
 • Nagroda Publiczności dla najlepszego artysty w konkursie sms-owym – kwota gwarantowana 500,00 złotych;
 • Wydanie płyty MuzProArt2013 (nazwa robocza) z nagraniami finalistów sceny muzycznej – miejsce na płycie;
 • Wydanie katalogu WydarzeniaProArt2013 (nazwa robocza), gdzie zostaną zaprezentowane prace i krótkie biogramy młodych artystów - miejsce w katalogu;
 • Dyplomy, zaświadczenia, opinie – dla wszystkich laureatów

Pobierz Regulamin Prac Komisji Stypendialnych

Pobierz Regulamin Prac Komisji Stypendialnych

SCENA AKTYWNOŚCI – NAGRODY DLA MŁODZIEŻY

 • 3 nagrody w kwocie 500,00 złotych za najciekawsze prezentacje w „Oknach Aktywności”;
 • Nagrody rzeczowe dla uczestników eliminacji debat oksfordzkich;
 • Nagroda za film (film na komórkę) prezentujących powiatowe i regionalne zmagania młodych a ramach o debatach oksfordzkich – pula nagród – 1.000,00 złotych;
 • Nagroda finansowa w kwocie 500,00 złotych dla najlepszego mówcy debat oksfordzkich;
 • Nagroda finansowa w kwocie 1.000,00 złotych dla najlepszej drużyny debatanckiej;
 • 3 – dniowe warsztaty integracyjne dla 4 drużyn debat oksfordzkich - laureatów zmagań,
 • 4 nagrody w grywalizacji pt. „Super Wolontariusz” (dyplomy dla wszystkich wolontariuszy, w tym 4 dyplomy wyróżniające – zgodnie z projektem - upominki tej samej wartości dla wszystkich – pula nagród – 1.500,00 złotych);
 • Dyplomy, zaświadczenia, opinie – dla wszystkich laureatów i uczestników

NAGRODY DLA TURYSTÓW I UCZESTNIKÓW

 • 50 „biletów na powrót” do wykorzystania przez turystów za udział w spotkaniach „Łyk sztuki na śniadanie” w okresie lipiec 2013 – maj 2014 (20X50PLN=1.000,00 złotych);
 • 3 nagrody dla najlepszych zespołów gry miejskiej „Labirynt Kultury, którymi jest ufundowanie kosztów noclegów dla każdej zwycięskiej drużyny w dni weekendowe w okresie lipiec 2013 – maj 2014 w ośrodkach Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego;
 • Nagroda finansowa w konkursie na zdjęcie festiwalowe w wysokości 500,00 złotych;
 • Nagroda finansowa w konkursie na krótki film z festiwalu w wysokości 500,00 złotych;
 • Nagroda finansowa konkursie na reportaż festiwalowe w wysokości 500,00 złotych;

Szczegółowe zasady nagradzania uczestników w Regulaminach scen artystycznych oraz Regulaminie nagród festiwalowych.

Pobierz Regulamin Nagród

Pobierz Regulamin Nagród